פרוייקט יובל - הוספת שיר

תודה רבה על העזרה !

הנחיות לשימוש:
לא למלא תיבות בהן אין שימוש בשיר, ולא לדלג על בתים. למלא עד מספר הבית שקיים בשיר ולהשאיר את השאר ריק. השיר לא יוכנס מיד למאגר, אלא לאחר בדיקה.

בבקשה לשים לב שלא מכניסים שיר שכבר קיים במערכת !
חבל על הזמן שלך, עדיף להכניס שיר שלא קיים במקום.